ارسال شده در تاریخ :

بر
اساس نتایج سال 2017 نظام رتبه‌بندی
شانگهای که هر ساله دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی سراسر جهان را مورد ارزیابی و رتبه‌بندی
قرار می‌دهد، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به حضور در میان دانشگاه برتر جهان در رتبه‌بندی
موضوعی نظام بین‌المللی شانگهای شده است.


یکی
از نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها که همواره مهم و مورد توجه سازمان‌های
فرادست داخلی مانند وزارت عتف (در مواردی مانند سنجش عملکرد دانشگاه‌ها و یا
انتخاب دانشگاه‌های برتر در برخی از حوزه‌ها) و همچنین دانشگاه‌های خارج از کشور
(برای مواردی مانند همکاری‌های علمی بین‌المللی) بوده است نظام رتبه‌بندی شانگهای
می‌باشد که توسط دانشگاه چینی شانگهای جیوتانگ انجام می‌گردد. این نظام، هر ساله
دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی سراسر جهان را به صورت کلی، موضوعی و زمینه‌ای مورد
ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. می‌دهد و 500 دانشگاه برتر جهان را در رتبه‌بندی
کلی و 200 دانشگاه برتر را در رتبه‌بندی موضوعی و زمینه‌ای معرفی می‌نماید.


تاکنون
نتایج ارزیابی این نظام همزمان با هم اعلام می‌شده است اما اخیرا نتایج رتبه‌بندی موضوعی
این نظام با اعمال تغییراتی به صورت مجزا اعلام شده است. به این ترتیب، موضوعات ارزیابی از 7 موضوع به
52 موضوع که در 5 دسته علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، پزشکی و علوم انسانی دسته‌بندی
می‌شوند افزایش یافته است. بعلاوه به جای معرفی 200 دانشگاه برتر در هر موضوع،
دانشگاه‌های بیشتری (تا حدود 500 دانشگاه بر حسب واجدالشرایط بودن آنها در هر
رشته) معرفی شده‌اند.


در
نتایج سال 2017 دانشگاه فردوسی مشهد موفق به حضور در میان دانشگاه برتر جهان در
رتبه‌بندی موضوعی نظام بین‌المللی شانگهای شده است. بر اساس این نتایج، دانشگاه
فردوسی مشهد در 4 رشته مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، علوم و صنایع غذایی
و مهندسی متالوژی موفق به کسب رتبه شده است.


برای مشاهده گزارش کامل روی فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار