ارسال شده در تاریخ :

نمایشگاه
دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در حوزه مدیریت سبز از تاریخ 12 الی 15 بهمن ماه
1395 در سازمان برنامه و بودجه با هدف ارائه دستاوردها و برنامه های دانشگاه ها به
منظور دانش افزایی و اجرای بهتر مدیریت سبز در دانشگاه های کشور برگزار می شود .


دانشگاه
فردوسی مشهد نیز به منظور ارائه دستاوردهای اجرایی خود را در حوزه مدیریت سبز در
این نمایشگاه که در تهران برگزار شده شرکت نموده است.


عکس
هایی از مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای
اجرایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در
حوزه مدیریت سبز همچنین عکس های بازدید
مسئولان از غرفه دانشگاه در این نمایشگاه
در زیر درج شده است .


sabz3sabz1


sabz2


sabz5


sabz6


sabz4.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار