ارسال شده در تاریخ :

با توجه
به تصمیم گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی - اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص حضور دانشجویان
در جلسات این گروه، روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد گفتگویی با دکتر علیرضا آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه انجام داده است که حاصل این گفتگو به شرح زیر می
باشد:


دانشگاه
فردوسی مشهد یکی از موفق ترین دانشگاه ها در
عرصه مشارکت دانشجویان در اداره دانشگاه است. حضور جوانان دانشجو در جلسات مختلف و
مشارکت آنان در اداره دانشگاه به شکل های مختلف صورت می گیرد. در اردیبهشت ماه سال جاری برای
ارائه گزارش کارگروه های مشورتی فرهنگی و اجتماعی در خدمت ریاست دانشگاه و معاونت فرهنگی–اجتماعی
و دانشجویی بودیم. یکی از ایده های مطرح شده از سوی ایشان، حضور بیشتر دانشجویان در
عرصه های تصمیم-سازی و تصمیم گیری دانشگاه بود که در آن جلسه برای حضور آزادانه دانشجویان
در همه جلسات گروه مطالعات و برنامه ریزی اعلام آمادگی کردیم و ایشان نیز از این
مسئله استقبال نمودند.


در ایام
تابستان هماهنگی های لازم در این باره صورت گرفت و از آغاز ترم اول سال تحصیلی
جاری این امکان به وجود آمد و به نظر می رسد اولین باری است که یکی از واحدهای دانشگاهی
در کشور در تمام جلساتش درها را به روی همه جوانان دانشجو باز می کند تا از حضور و
مشارکت آنها بهره گیرد. امیدواریم این اقدام منجر به تولید ظرفیت های جدید در دانشگاه
شود.


در ابتدا
از حضور دانشجویانی که طرح های پژوهشی در حوزه مدیریت دانشگاه داشتند و نیز دانشجویانی
که با تشکل ها و انجمن های دانشجویی همکاری داشتند، بهره گرفتیم و پس از بررسی های
لازم تصمیم بر آن شد که کار را در سطح گسترده تری ادامه دهیم که در
حال حاضر دانشجویان می توانند همه روزهای هفته در ساعات اداری با دفتر گروه مطالعات
و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با شماره (38806485) تماس و از زمان و مکان جلسات گروه
مطلع شوند و در آن حضور یابند.


در آینده
نزدیک برنامه جلسات هفتگی در سایت گروه به نشانی (
sp.um.ac.ir) اطلاع رسانی خواهد شد.


نگاه
عمیق فرهنگی دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت همیشگی دکتر داوری معاون
فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد پشتوانه ای است که ما را به موفقیت
این طرح امیدوار می کند و انشاء الله با موفقیت اجرای آن در گروه مطالعات، این برنامه
نیز بسان سایر برنامه ها، الگویی برای دانشگاه های دیگر کشور شود تا آنها نیز از حضور
دانشجویان در جلسات تصمیم گیری شان بهره گیرند.


جوانان
نشان داده اند هر کجا که به آنها اعتماد شده است، کارها را به مراتب بهتر از آنچه تصور
می شد، به پیش برده اند. انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نمونه های عینی تحقق اراده جوانان
است. از این رو اگر باور کنند که به آنها اعتماد شده است، تلاش بیشتری خواهند کرد از
این رو با برخی از دانشجویان فعال در انجمن های علمی و شوراهای صنفی و تشکل های اسلامی
در این باره هماهنگی هایی را انجام دادیم
تا شاهد حضور بیشتر دانشجویان در این طرح باشیم.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار