ارسال شده در تاریخ :

دکتر
غلامرضا ذات علیان، استاد پیشکسوت و برجسته گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی
مشهد صبح روز دوشنبه، 13 آذرماه در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه حضور یافت و با
استادان و دانشجویان دیدار کرد.


در این
دیدار که دکتر هاشمی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر رادمرد، رئیس دانشکده
ادبیات و علوم انسانی، خانم دکتر عباسی، رئیس کتابخانه مرکزی و اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان
گروه زبان و ادبیات فرانسه حضور داشتند، دکتر ذات علیان به بیان تاریخچه‌ای از ایجاد
این رشته و همچنین خاطراتی از استادان قدیمی دانشگاه پرداخت.


گفتنی
است دکتر فارسیان، عضو هیئت‌علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه، با اشاره به اینکه دکتر
ذات علیان بار دیگر مشهد را برای سکونت انتخاب کرده‌اند، از تدریس دوباره ایشان در
دانشکده ادبیات و علوم انسانی خبر داد.


خاطره
گویی دانشجویان قدیمی استاد، اهدای هدایا و گرفتن عکس یادگاری پایان‌بخش مراسم بود.


801069


801070


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار