ارسال شده در تاریخ :

hafezz.


بمناسبت بزرگداشت روز حافظ 20 مهر ماه 1396 ، روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد گفتگویی با دکتر زرقانی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد انجام داده است که حاصل این گفتگو که در خصوص حافظ و زهد زیبایی شناسانه
انجام گردیده است جهت علاقمندان در فایل پیوست درج شده است.


برای مشاهده این گفتگو  اینجا را کلیک کنید


..کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار