ارسال شده در تاریخ :

جلسه
هم اندیشی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری با رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور در روز یکشنبه 30 مهر ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار
شد.


دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این
جلسه هم اندیشی که روسای دانشگاه های برتر نیز حضور داشتند در سخنان خود با تشبیه وزارت علوم به دونده‌ای که چند صد متر
عقب‌تر از بقیه ایستاده و منتظر شروع مسابقه است، گفت: تاخیر در معرفی وزیر علوم، کار
را برای او سخت‌تر کرده است، زیرا باید آنقدر سریع بدود که به بقیه برسد. از بقیه جلو
زدن تلاش چند برابر می‌خواهد.


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به مسائل دانشگاه تصریح کرد: آموزش عالی یک خانواده است.
خانواده هم مسائل درون خانوادگی دارد و هم برون خانوادگی. اکنون زمان آن است که مسائل
و مشکلات برون خانوادگی را مطرح کنیم. نباید مشکلات را در درون خودمان بریزیم و در
بیرون شرایط را آرمانی جلوه دهیم. ما مطالبات زیادی داریم که باید گفته شوند، باید
از این وضعیت خارج بشویم. اگر وزارت عتف مسئولیت دارد، باید اختیارات هم داشته باشد.
باید مشکلات را مطرح کرد و قاطع و طلبکارانه پیش رفت. مسائل درون خانوادگی را باید
بگذاریم برای بعد از انتخاب وزیر.


در ادامه
این جلسه هم اندیشی تعدادی از روسای دانشگاه های برتر کشور مطالب خود را ارائه نمودند.


دکتر
منصور غلامی گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست ضمن
سپاس از رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور گفت: «در وزارت اگر همفکری و کار جمعی نکنیم،
ظرفیت اجرایی مناسب نخواهیم داشت. بنابراین از همان ابتدا، مبنای کار را مشورت و همفکری
با همه دانشگاه‌ها گذاشتیم و شاید این اولین بار باشد که تا این حد برای مسئله وزارت
گفت وگوشده باشد».


وی افزود:
«امروز باید ظرفیت فکری دانشگاه‌ها را در تحول وزارت علوم به کار بگیریم. دانشگاه‌ها
ظرفیت بسیار بزرگی هستند و من در صورت کسب رأی در مجلس این ظرفیت و همفکری با دانشگاه‌ها
را مبنای برنامه‌های خود قرار خواهم داد.


وی در
پایان این جلسه ضمن استقبال از دیدگاه‌های
رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور گفت: «این نشست بسیار عالی بود. باید این گونه نشست‌ها
را به یک مجلس عالی در دل وزارت علوم تبدیل کنیم. امیدوارم این تکلیف و پایبندی به
آموزش عالی همچنان حفظ و تقویت شود. همچنین امیدوارم با ورود به مرحله عمل، از همه
ظرفیت‌ها در اداره مجموعه وزارت علوم استفاده کنیم».


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار