ارسال شده در تاریخ :

یکصد و شصت و چهارمین نشست هم اندیشی
حوزه و دانشگاه با عنوان کلی "تمدن سازی اسلامی" و در قالب نشست اول با
موضوع ارزیابی تاریخی تمدن اسلامی و ایرانی، قوت ها و ضعف ها (آسیب ها) در محل
سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار گردید.


در این
جلسه که در روز دوشنبه 20 دی ماه 1395 در سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامی در
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد یا حضور
تعدادی از اعضای هیأت علمی علاقمند به این موضوعات حضور برگزار
شد حجت السلام والمسلمین دکتر رسول
جعفریان، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، به ارائه موضوع پرداخت و در ادامه موضوع
مورد بحث و بررسی اعضاء جلسه قرار گرفت و به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد

.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار