ارسال شده در تاریخ :

این
جلسه با تلاش اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه و با حضور معاون آموزشی، معاون پژوهش وفناوری، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به
غیر فارسی زبانان همچنین معاونین محترم آموزشی
دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد، پیرامون هم اندیشی در رابطه با مسائل و مشکلات
آموزشی و پژوهشی دانشجویان بین المللی برگزار
شد.


دکتر
هاشمی معاون آموزشی دانشگاه ضمن تشکر از زحمات دکتر غنایی رئیس سابق اداره دانشجویان بین المللی و کارشناسان
این اداره تقدیر نمود و برای خانم دکتر مؤذن زاده در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.


سپس
گزارش از فرآیند ورود دانشجویان و شیوه پذیرش آنها دردانشگاه فردوسی مشهد ارائه شد.


در ادامه
دکتر مؤذن زاده از معاونین آموزشی به خاطر همکاری و تعامل مثبت با اداره دانشجویان بین المللی تشکر نموده و بر نقش مثبت مشاوران علمی در دانشکده
ها تأکید نمودو در ادامه افزود اداره دانشجویان بین المللی با کمال میل پذیرای نقطه
نظرات ، انتقادات و پیشنهادات همکاران در جهت بهبود شرایط و رفع مشکلات خواهد بود.


سپس
هر کدام از معاونین آموزشی پیشنهادات و نظرات خود را در مورد وضعیت دانشجویان بین المللی
در دانشکده مربوطه اعلام نمودند و دکتر قبول به ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت مرکز
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و مقایسه آن با سایر مراکز
در کشور پرداختند.


در پایان
این نشست معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه در مورد مسائل آموزشی و پژوهشی مطرح شده توسط میهمانان توضیحاتی ارائه دادند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار