ارسال شده در تاریخ :

نخستین جلسه
هماهنگی دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در رابطه با برگزاری سومین جشنواره فرهنگ
ملل ( نوید صلح و دوستی ) ، ویژه مشهد 2017
؛ با حضور دکتر غنایی ، رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه و مدیران و
نمایندگان محترم دستگاه های اجرائی استان در روز دوشنبه 16 اسفند ماه 95 در محل سالن اجتماعات اداره دانشجویان بین المللی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


ابتدا جناب
آقای دکتر غنایی رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد ، ضمن ارائه
گزارش مختصری از جشنواره های فرهنگ ملل برگزار شده در دوره های قبل ؛ و با اشاره
به اینکه هر دوره از برگزاری جشنواره های فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد نسبت
به دوره قبل از گستردگی و کیفیت بیشتر و بالاتری برخوردار بوده است ؛ پیرامون
اهداف ، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های برگزاری سومین جشنواره فرهنگ ملل ( نوید
صلح و دوستی ) ویژه مشهد 2017 ؛ توضیحاتی ارائه نمود.


وی در ادامه
افزود: دانشگاه فردوسی مشهد هم اکنون در میان دانشگاه های کشور ، بیشترین تعداد
دانشجویان بین المللی را داراست و درضمن این قابلیت را دارد که به عنوان یکی از
قطب های دانشگاهی کشور در جهت تحقق هدف وزارت علوم در افزایش جمعیت دانشجویان بین
المللی دانشگاه ها ، پیشگام باشد لذا برگزاری جشنواره های فرهنگ ملل در دانشگاه
فردوسی مشهد ، افزایش نشاط همراه با ارتقای سطح تعاملات میان دانشجویان بین المللی
را افزایش می دهد .


در ادامه
جلسه ، دکتر خادمی ، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ؛ با
تأکید بر اهمیّت برگزاری جشنواره های فرهنگ ملل درزمینه ایجاد نشاط میان دانشجویان
بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد؛ اظهار داشت : « اجرای چنین برنامه هایی در جهت
استفاده های مؤثر از دانشجویان بین المللی دانشگاه پس از فراغت از تحصیل و بازگشت
به کشورشان ، به عنوان سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بسیار اثربخش ارزیابی
می شود. ».


لازم به ذکر
است که در پایان جلسه ، اعضای حاضر در جلسه،
از دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگ ملل دانشگاه فردوسی مشهد در محل اداره
دانشجویان بین المللی آن دانشگاه بازدید به عمل آورده و با پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی
ویژه اخبار و اطلاعات سومین جشنواره فرهنگ ملل ( نوید صلح و دوستی ) ، ویژه مشهد
2017 آشنا شدند.


600324


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار