ارسال شده در تاریخ :

جلسه
هم اندیشی پیرامون مسائل پژوهشی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر
بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و تعدادی از اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه
فردوسی مشهد  برگزار شد.


در این
جلسه دکتر بهرامی پیرامون در خصوص اقدامات دانشگاه فردوسی مشهد برای بهبود مسائل
پژوهشی دانشجویان توضیحاتی ارائه نمود و اظهار داشت : آیین نامه ها و برنامه ریزی هایی
برای حل مشکلات در حوزه پژوهش انجام شده است و دانشگاه فردوسی مشهد احداث 3 آزمایشگاه
منطبق بر استانداردهای روز دنیا را آماده کرده است.


در
ادامه این جلسه تعدادی از اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  سوالات
خود را مطرح نمودند که از جمله آنها:


نیاز
محور بودن و کاربردی بودن پژوهش ها،


همکاری
با دانشجویان در آزمایشگاه ها جهت امور پژوهشی


همکاری
فارغ التحصیلان نخبه در امور پژوهشی دانشگاه،


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار