ارسال شده در تاریخ :

جلسه
شورای مرکزی کانون ایثار دانشگاه فردوسی مشهد روز سه‌شنبه 21 آذرماه 96 با حضور
آقای دکتر حسین افخمی مدیر، آقای حسینی مسئول واحد فرهنگی و فوق‌برنامه، خانم صفری
مسئول واحد مشاوره و روابط عمومی اداره امور دانشجویان شاهد و اعضای مرکزی کانون ایثار
فردوسی در واحد فرهنگی و فوق‌برنامه دانشگاه تشکیل شد.


دکتر
حسین افخمی ضمن تشریح وضعیت موجود و معرفی کارگروه دفاع مقدس و کارگروه ورزش، انتظارات
خود از اعضای کانون ایثار را بیان کردند و به حضور و تأثیر شهدا و تفکر و فرهنگ شهادت
در پیشبرد اهداف اسلامی و انسانی جامعه تأکید کردند. و از دانشجویان شاهد ایثارگر خواستند
توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر تحصیل، تهذیب ورزش را فراروی زندگی و فعالیت‌های خود
قرار دهند.


لازم به ذکر است در این جلسه از تلاش‌های بی وفقِه و خوب اعضای
کانون ایثار در ترویج فرهنگ شهادت و ایثار تقدیر به عمل آمد.


801116


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار