ارسال شده در تاریخ :

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان عراقی گروه مهندسی کامپیوتر به صورت مشترک در محل کالج دانشگاهی الکفیل در نجف اشرف برگزار و به درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد نائل آمد.

بر اساس توافق قبلی و به منظور توسعه همکاریها بین دانشگاه فردوسی مشهد و کالج دانشگاهی الکفیل نجف، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد احمد فتلاوی دانشجوی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه در محل آن کالج برگزار شد.

در این جلسه دانشجوی یاد شده از پایان نامه خود در حضور اساتید راهنما و داوران از گروه مهندسی کامپیوتر و استاد مشاور از کالج الکفیل و با حضور ریاست کالج ، اعضای هیات علمی و تنی چند از دانشجویان دفاع و به درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد نائل آمد.

kafeel962

آخرین اخبار