ارسال شده در تاریخ :

به منظور هماهنگی و تبادل نظر در جهت بالابردن کیفیت دروس سرویسی مشترک، نشست
هم اندیشی با حضور آقایان دکتر محمّدرضا عباس زاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
و دکتر مصطفی رزمخواه معاون دانشجویی دانشکده علوم ریاضی روز سه شنبه 23مردادماه 1396 در دفتر ریاست
دانشکده علوم اداری و اقتصادی برگزار
شد.


در
ابتدا دکتر عباس زاده ضمن خوشامدگویی به حاضران
و تشکر از پیشنهاد برگزاری این جلسه، در ارتباط
با هماهنگی های بیشتر در برگزاری هرچه بهتر دوره های مشترک نکاتی را بیان کردند و سپس
کلیه شرکت کنندگان به ارائه دیدگاه های خود پیرامون چگونگی بالا بردن راه کارهای کیفیت
دروس سرویسی مشترک پرداختند.


در این جلسه مقرر شد از گروه های اقتصاد، مدیریت
و حسابداری، نمایندگانی به منظور بررسی بازنگری محتوای درسی، دروس سرویسی به دانشکده
علوم ریاضی معرفی شده تا با همکاری گروه های ریاضی و آمار دانشکده علوم ریاضی این مهم
به روزرسانی گردد.


در ضمن در این جلسه مدیران گروه های آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصادی و آقای دکنر محّمد امینی عضو هیئت علمی دانشکده
علوم ریاضی حضور داشتند.


800438


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار