ارسال شده در تاریخ :

مراسم
سنتی و ایرانی جشن نوروز با حضور دکتر یاحقی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر قطب
علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر قبول ، رئیس مرکز فردوسی
دانشگاه و مدرسان و فارسی آموزانی از 14 کشور
جهان در مرکزفردوسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


در ابتدای
این مراسم دو تن از فارسی آموزان چینی مرکز، توضیحاتی درباره مراسم نوروز به زبان فارسی
ارائه کردند. همچنین کوچک‌ترین فارسی آموز مرکز از کشور اکراین به شعرخوانی درباره
نوروز پرداخت.


در ادامه
این مراسم، دکتر یاحقی مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد با تبریک
پیشاپیش این عید باستانی به تمامی فارسی آموزان، ضمن بیان امتیازات عید نوروز با کریسمس
که در اواسط زمستان برگزار می‌شود، توضیحاتی درباره رسوم باستانی این عید نوروز در
بین ایرانیان ارائه کرد و به پیشینه این سنت باستانی که به روزگار پادشاهی جمشید باز
می‌گردد، اشاره نمود. همچنین وی گاهشمار فردوسی را به مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی
مشهد اهداء کرد.


دکتر
قبول رئیس مرکز فردوسی دانشگاه نیز ضمن خوش‌آمدگویی و تبریک پیشاپیش سال نو، توضیحاتی
درباره سردیس‌های مفاخر خراسان (به ترتیب زمانی، فردوسی، ابوعلی سینا، خیام، عطار،
مولانا، خواجه نصیر توسی) ارائه کرد و یکی از امتیازات فارسی آموزان مرکز فردوسی دانشگاه
فردوسی مشهد را در این دانست که در خراسان ، مهد فرهنگ و دانش در ایران ، مشغول به
تحصیل هستند.


اجرای
مسابقات طنز و نماهنگ‌هایی از نوروز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود که به فارسی
آموزان شرکت کننده با سردیسهای فردوسی تقدیر شد.


600332


600330600334


 


 .


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار