ارسال شده در تاریخ :

به
مناسبت سی و پنجمین سالروز حماسه آزادسازی فتح خرمشهر، مراسم دانشجویی جشن
مقاومت
توسط کانون ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه از
ساعت ۱۷:۳۰
تا ۱۹:۳۰
روز چهارشنبه سوم
خرداد
ماه 96 در محل تالار اجتماعات دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار می گردد
.


اجرای
تئاتر و موسیقی و روایت ۵۷۸ روز مقاومت با روایت گری آقای سید سعید موسوی نوجوان
خرمشهری آن روزها و نویسنده کتاب های «پشت دیوارهای شهر» و «نبرد آلواتان» از جمله
برنامه های این مراسم است
.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار