ارسال شده در تاریخ :

 دکتر غنایی رئیس
اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر سومین جشنواره فرهنگ ملل
در گفت گو با رادیو برون مرزی «دری» صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به
حضور گسترده 21 کشور در سومین جشنواره فرهنگ ملل بیان نمود: جشنواره فرهنگ ملل
پیام آور صلح و دوستی و مهرورزی است.


دکتر غنایی در مورد هدف از برگزاری این جشنواره اظهار داشت : هدف برگزاری جشنواره
فرهنگ ملل در درجه نخست نزدیکی دلها میان ملیت های مختلف است و ما می خواهیم به
وسیله این جشنواره دوستی ها و مهربانی ها توسعه پیدا کند.


دبیر سومین جشنواره فرهنگ ملل تصریح کرد: ما امیدواریم که دانشجویان
کشورهای مختلف بتوانند قدرت و ظرفیت های موجود کشور های خود را در این جشنواره به
نمایش بگذارند و در یک فضای صمیمی تعامل و همدلی توسعه پیدا کند و این تعامل به ما
کمک کند که مردمانی قوی تر باشیم.


وی در ادامه عنوان کرد: جشنواره فرهنگ ملل سطح دانش و آگاهی مردم را نسبت
به وجود اشتراکات یکدیگر توسعه می دهد و کمک می کند که در صفا، صمیمت و امنیت
زندگی کنیم و به عبارتی بیشتر به هم مهر بورزیم
.


دکتر غنایی به حضور گسترده دانشجویان افغانستان و عراق در این جشنواره
اشاره و افزود: امسال سومین جشنواره فرهنگ ملل در شهر مشهد مقدس که به عنوان پایتخت
فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 انتخاب شده به صورت گسترده برگزار می شود و
افغانستان و عراق در این جشنواره به همراه سایر کشور ها که در دانشگاه های شهر
مشهد در حال تحصیل اند، حضور پر رنگی دارند.


عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: از 21 ملیت در دانشگاه
فردوسی مشهد در حال تحصیل هستند و همه آنها در این جشنواره حضور خواهند داشت و دو
کشور عزیز و بزرگ عراق و افغانستان چون تعداد قابل توجه ای دانشجو دارند به شکل
ویژه در جشنواره حضور پیدا می کنند و غرفه های بزرگی در حد موزه عراق شناسی و موزه
افغانستان شناسی ارائه خواهند داد.


این استاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطر نشان ساخت: امیدوارم دانشجویان عزیز
افغانستانی بتوانند آگاهی و دانش مردم مشهد را در مورد کشور افغانستان افزایش دهند
و کشورهای دیگر نیز قابلیت های فرهنگی خود را عرضه کنند
.


دبیر سومین جشنواره فرهنگ ملل در مورد همدلی دو ملت همزبان ایران و
افغانستان اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد در سالیان طولانی افتخار این را داشته
که در حوزه آموزش و پژوهش خدمات ارزنده ای به جوانان عاقل، لایق و توانمند
افغانستانی ارائه دهد
و جشنواره فرهنگ، ملل کمک می کند تا این نزدیکی
و صمیمیت توسعه پیدا کند و ما دوست داریم تا جوانان عزیز کشور افغانستان از این
ظرفیت های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد بتوانند حداکثر استفاده را ببرند
.


ایشان در ادامه افزودند: امسال سومین جشنواره فرهنگ ملل در شهر مشهد مقدس
که به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 انتخاب شده برگزار می شود و این
انتخاب بر اهمیت این جشنواره افزوده است و ما امیدواریم که بتوانیم شهر مشهد را به
کشورهای مختلفی که در این جشنواره حضور پیدا می کنند به نحوه شایسته معرفی نماییم.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار