ارسال شده در تاریخ :

روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نشریه " شکوفه های دانشگاه"، ویژه فرزندان ممتاز
اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه را طبق روال سال های گذشته منتشر خواهد کرد.


ثبت
نام این نشریه که همانند سال گذشته به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد، از تاریخ
17 تیر آغاز و تا تاریخ 18 مردا ماه 96 ادامه خواهد داشت.


ثبت
نام الکترونیکی شکوفه های دانشگاه از طریق پورتال اعضا امکان پذیر خواهد بود و
متقاضیان در صورت داشتن شرایط تعیین شده می توانند در این پورتال ثبت نام کنند.


لازم
به ذکر است نشریه شکوفه های دانشگاه از سال 72 و با هدف معرفی و تشویق فرزندان
ممتاز کارمندان و اعضای هیأت علمی، زیر نظر روابط عمومی دانشگاه به چاپ می رسد.


دوره
ابتدایی : همه دروس نوبت اول و دوم –خیلی خوب


دوره
متوسطه اول: پایه هفتم ، هشتم و نهم – معدل کل 19 به بالا


دوره
متوسطه دوم: پایه دهم – معدل کل 18 به بالا


سوم
دبیرستان- معدل کل 17 به بالا


پیش
دانشگاهی – معدل کل 17 به بالا


برای
دریافت اطلاعات بیشتر روی فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار