ارسال شده در تاریخ :

بنجامین کیوچن دانشجویی از کشور آمریکا جهت تحصیل در مقطع
کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی  در دانشگاه فردوسی
مشهد ثبت نام نمود.


این دانشجو به
عنوان اولین دانشجوی آمریکایی مسلمان ضمن مکاتبه
با اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه
فردوسی مشهد، درخواست دعوت نامه، جهت اخذ ویزای دانشجویی را نموده بود که با طی کردن فرایند های اداری و کنسولی، عصر پنجشنبه
28 بهمن ماه 95 وارد فرودگاه بین المللی
شهید هاشمی نژاد مشهد شد.


دکتر علی غنائی، رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه
فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه اظهار داشت: ار آنجائیکه که
از سال 1393 تاکنون دانشگاه فردوسی مشهد رشد بالای 100 درصد در جذب دانشجوی بین
المللی یعنی از 700 نفر در سال 1393 به 1600 نفر در سال 1395 از کشور های منطقه و سایر کشور ها دست یافته است،
اکنون سیاست اداره دانشجویان بین المللی با توجه به مفهوم بین المللی سازی دانشگاه
که ابعاد مختلفی دارد، بر آن است تا تنوع ملیتی در دانشگاه فردوسی مشهد افزایش
یابد و بر همین اساس به زودی دانشجویان جدیدی نه تنها برای یادگیری زبان فارسی
بلکه برای تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی از کشور های اروپایی و آمریکایی در دانشگاه
فردوسی مشهد حضور پیدا می کنند.


رئیس اداره دانشجویان بین المللی با اشاره به تعداد 700 نفر
دانشجوی غیر بورسیه در دانشگاه، دانشگاه فردوسی مشهد را اولین و برترین دانشگاه
جمهوری اسلامی ایران با 1600 دانشجوی بین المللی از 21 کشور جهان در زمینه جذب و
ارائه خدمات به دانشجویان خارجی دانست و حضور روز افزون این دانشجویان که گاهاً با
هزینه شخصی در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می کنند
را از


توفیقات و برکات وجود حضرت امام رضا (ع) در شهر مشهد و
همچنین بستر های فوق العاده و زمینه های بی نظیر ویژه دانشجویان بین المللی در
دانشگاه فردوسی مشهد دانست.


رئیس اداره دانشجویان بین المللی در پایان، شعار از فرودگاه
تا فرودگاه را در معنای عام یکی از ابعاد مهم بین المللی سازی دانشگاه دانست و
تلاش اداره دانشجویان بین المللی به جهت عملی سازی این شعار به صورت هر چه بهتر در
تمامی حوزه ها به جهت آسایش و رفاه حال دانشجویان بین المللی در طول دوران تحصیلی
شان در دانشگاه فردوسی مشهد را مهم و ضروری برشمرد.


um.900


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار