ارسال شده در تاریخ :

بسیج
خواهران دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در مسابقات
ورزشی پایگاه های بسیج کل ادارات شهید رجایی مشهد موفق به کسب مقام اول مسابقات دارت و مقام های دوم و سوم رشته ورزشی تنیس
روی میز شد .


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مسابقات ورزشی
در بین پایگاههای بسیج ادارات کل شهید رجایی مشهد به میزبانی دانشگاه پیام نور در روز
چهار شنبه 5 مهر ماه با حضور بیش از 150 نفر ورزشکار برگزار گردید که بسیج خواهران دانشگاه فردوسی
مشهد با حضور خوب خود موفق به کسب مقام اول
مسابقات دارت و مقام های دوم و سوم رشته ورزشی
تنیس روی میز شد .


.شرکت
کنندگان در این دوره متشکل از 17 ارگان
دولتی از جمله دانشگاه فردوسی -دانشگاه پیام نور -امور مالیاتی -پارک علم و فناوری
-گمرک-فنی حرفه ای -دانشکده الزهرا -راه اهن -بهزیستی -امداد و نجات -بانک رفاه -دارایی
-زندان ها -امور خیریه -ثبت احوال -بهداشت و تعاون کار مشارکت داشتند .


زهرا
نداف از اداره حفاظت فیزیکی وانتظامات دانشگاه مقام اول مسابقات دارت


فرزانه
فرجامی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه مقام دوم تنیس روی میز


نوشین جواهری ازدانشکده کشاورزی مقام سوم مسابقات تنیس روی میز


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار