ارسال شده در تاریخ :


سومین نشست شورای معاونین
اداری و مالی موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور با حضور دکتر عسگریان معاون اداری،
مالی و مدیریت منابع، دکتر رخشانی مهر مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی، دکتر
میرزا بزرگ مدیر کل دفتر برنامه بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،
دکتر کافی رئیس دانشگاه ، دکتر باباخانی معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد و
معاونین اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور روز پنجشنبه 4
خرداد ماه 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این نشست دکتر محمد کافی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم به میهمانان، سالروز آزادسازی خرمشهر
را تبریک گفته و از حماسه حضور مردم در انتخابات 29 اردیبهشت ماه قدردانی نمود.
ایشان با توجه به متفاوت بودن نیازهای دانشگاه ها با در نظر گرفتن پارامترهای
متفاوتی نظیر قدمت، فضای فیزیکی در اختیار و ... دانشگاه ها و همچنین کمبود
اعتبارات تخصیصی و عواید اختصاصی، تلاش جهت تخصیص بودجه مورد نیاز وزارت عتف را
امری دشوار دانست و در این زمینه برای دکتر عسگریان معاون اداری و مالی وزارت عتف
آرزوی موفقیت نمود.


رئیس دانشگاه فردوسی مشهد همچنین بازنشسته شدن نیروهای باتجربه و کاردان و عدم به
کارگیری نیروی کارشناسی جدید و توانمند را با توجه به تکالیف جدید ابلاغی به
دانشگاه ها، یک چالش جدی دانست و در ادامه به ساختار جدید دانشگاه و همچنین تجربه
برنامه محوری دانشگاه فردوسی مشهد اشاره نمود.


دکتر باباخانی معاون اداری و
مالی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خوشامدگویی و تشکر از حضور مهمانان گرامی و تبریک
حماسه انتخابات 29 اردیبهشت، پیرامون مشکلات بودجه دانشگاه ها و راهکارهای افزایش
آن ، تلاش برای ایجاد منابع مالی مستقل و پایدار در راستایرکاهش وابستگی به
اعتبارات دولتی، دلایل کاهش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و هدفمند بودن افزایش
حقوق کارکنان و نیز تخصیص بهنگام اعتبارات هزینه ای و نیز اعتبارات تعمیر، تجهیز و
محوطه سازی مطالبی را بیان داشت.


دکتر عسگریان معاون اداری و
مالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این نشست ضمن تشکر از میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد، در
خصوص راهکارهای جذب بودجه برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، بررسی بندها
و تبصره های قانون بودجه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط توسط
دانشگاه ها به منظور برنامه ریزی و مدیریت بهتر بودجه و اعتبارات، عواید اختصاصی
دانشگاه ها، مباحث رفاهی اعضاء هیات علمی و کارکنان، تغییر صندوق اعضای هیات علمی
و مسائل مربوطه، پاداش های پایان خدمت مباحثی را مطرح نمود . همچنین توجه به شرکت
های دانش بنیان و فعالیت در زمینه مذکور را از جمله اقدامات ضروری و مهم پارک های
علم و فناوری دانست. در ادامه معاونین اداری و مالی منطقه 9، پیرامون مباحث مطرح
شده مطالبی را بیان و نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.


دکتر رخشانی مهر مدیر کل نظارت
بر طرح های عمرانی وزارت نیز در خصوص رشد اعتبارات عمرانی، بودجه های عمرانی سال
1396، نحوه تنظیم قراردادها و نحوه پرداخت به پیمانکاران، اوراق صکوک، اعتبارات
تعمیر و تجهیز و ایجاد مدیریت سبز و همایش های بین المللی در دانشگاه ها مطالبی را
بیان داشتند.


دکتر میرزا بزرگ مدیر کل دفتر
برنامه بودجه و تشکیلات وزارت به لزوم توجه به اقتصاد دانشگاه ها و جذب دانشجویان،
بررسی و ارائه راهکارهای افزایش بودجه و مدیریت هزینه، اصلاح آیین نامه استخدامی
اعضای غیرهیات علمی و تبدیل وضعیت کارکنان اشاره نمودند.


این نشست با طرح پرسش و پاسخ
از سوی اعضای حاضر در این نشست و توضیحات دکتر عسگریان معاون اداری و مالی وزارت ،
دکتر رخشانی مهر مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم و دکتر میرزا بزرگ
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پایان یافت.800092


800098


800097


800096


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار