ارسال شده در تاریخ :

 دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با درخشش خوب خود در المپیاد سال 1396 از لحاظ
تعداد رتبه آورندگان پس از دانشگاه صنعتی شریف در رتبه دوم (همراه با دانشگاه تهران) قرار
گرفت.


لازم
به ذکر است : در المپیاد علمی دانشجویی سال 1395، از حدود 50 نفر راه یافته به مرحله
کشوری از دانشگاه فردوسی مشهد، از لحاظ تعداد رتبه آورندگان اول تا پانزدهم پس از دانشگاه
صنعتی شریف با ۴۳ نفر و امتیاز ۴۳۶، دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد هر کدام
۳۱ رتبه آور داشتند که امتیاز دانشگاه تهران ۲۶۳ و دانشگاه فردوسی مشهد ۲۲۱ محاسبه
شدند. همچنین حاصل این رقابت علمی یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز است.


برای مشاهده نتایج اینجا را کلیک کنید


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار