ارسال شده در تاریخ :

مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده
علوم ریاضی همچنین تودیع و معارفه نماینده
هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشکده علوم
ریاضی روز چهارشنبه 12 مهر ماه 96 در اتاق شورای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


آیین تودیع دکتر رضا قنبری، معاون پیشین آموزشی
و فرهنگی دانشکده علوم ریاضی همچنین دکتر حمیدرضا
ابراهیمی وشکی، نماینده پیشین هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشکده و معارفه دکتر مصطفی رزمخواه، معاون کنونی آموزشی و فرهنگی
دانشکده و دکتر سعید کیوانفر، نماینده کنونی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه
در دانشکده با حضور دکتر سهیلی رئیس دانشکده علوم ریاضی ، دکتر آهنچیان، مدیر برنامه
ریزی و توسعه آموزش دانشگاه و این دانشکده برگزار شد.


دکتر علیرضا سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی ضمن
تشکر از حضور دکتر آهنچنیان به حاضران خوش آمد گفت و از زحمات دکتر قنبری و دکتر ابراهیمی
وشکی تشکر کرد.


در ادامه این مراسم دکتر رضا قنبری معاون پیشین
آموزشی و فرهنگی دانشکده ضمن گرامیداشت یاد مسعود رفوگران، کارشناس آموزشی درگذشته
دانشکده، از کارمندان حوزه آموزشی تشکر و از تجربه معاونت آموزشی- فرهنگی دانشکده به
عنوان فرصت مغتنمی برای فراگیری و حل مشکلات با همفکری یاد کرد.


دکترمصطفی رزمخواه معاون کنونی آموزشی و فرهنگی
دانشکده علوم ریاضی نیز ضمن تشکر از همکاری کارشناسان حوزه آموزشی دانشکده، ارتقاء
کمی و کیفی در جذب دانشجویان، متولی بودن دروس سرویسی، در نظر گرفتن مشاوره آماری در
پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر گروه های آموزشی، حمایت بهتر از تیم
ها در مسابقات و المپیادهای علمی، تدارک سالن اجتماعات مجهز برای دانشکده، برگزاری
مسابقات علمی و ورزشی، جلسات توجیهی برای خانواده دانشجویان و برگزاری جلسات فرهنگی
مداوم را از اولویت ها و دغدغه های کاری خود در حوزه آموزشی و فرهنگی برشمرد.


دکتر آهنچیان مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه
فردوسی مشهد ضمن گرامیداشت یاد دکتر ارقامی، استاد درگذشته دانشکده علوم ریاضی، این
دانشکده را به درختی پرثمر تشبیه کرد. و مواردی را در خصوص بازنگری برنامه های درسی
گروه های آموزشی، بورسیه کردن 30 نفر از دانش آموزان مستعد برتر شهر مشهد با معرفی
اداره آموزش و پرورش، دروس سرویسی و تشکیل کمیته ارتقاء کیفیت آموزش برای حاضران بیان
کرد.


دکتر محمد صال مصلحیان، معاون پژوهش و فناوری دانشکده
علوم ریاضی دانشگاه فردوسی نیز طرح افزایش توانمندی و تولیدات علمی دانشکده علوم ریاضی
را به طور مختصر معرفی کرد.


در پایان این برنامه با اهدای لوح سپاس از زحمات
دکتر رضا قنبری و دکتر حمید رضا ابراهیمی وشکی تقدیر شد.


800690


800691


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار