ارسال شده در تاریخ :

به
اطلاع دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد (اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل و بازنشسته ) می رساند  به منظور رفاه همکاران محترم که در فرصت مقرر موفق به ثبت نام فرزندان خود برای درج در نشریه شکوفه های دانشگاه نگردیده اند، می توانند از روز دوشنبه 23 مرداد تا پایان وقت اداری روز
چهارشنبه 25 مرداد ماه 96 برای ثبت نام و
یا ویرایش همچنین رفع نقص مدارک ارسالی خود اقدام کنند
.


روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار