ارسال شده در تاریخ :

قابل توجه دانشجویان محترم
مهلت ثبت نام در طرح خوشه بندی
شهاب تا تاریخ 13 خردادماه تمدید گردید
.


دانشجویان متقاضی جوایز تحصیلی
بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-97 باید در این طرح ثبت نام نمایند
.


دانشجویان دوره قبل طرح خوشه
بندی نیز ملزم به ثبت نام دوباره و تایید نهایی پرونده می باشند
.


 


دانشجویان متقاضی جوایز تحصیلی
بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97 - 96
باید در این طرح ثبت نام نمایند
.


نحوه ثبت نام: مراجعه به پرتال
دانشجویی --- قسمت فعالیت های آموزشی--- منوی
ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب”--- انتخاب گزینه “طرح خوشه
بندی شهاب -دوره دوم (جدید
(


تذکر مهم:


دانشجویانی که در دوره اول
(سال تحصیلی
95-96)
در طرح خوشه بندی
ثبت نام کرده و هم اکنون پرونده آنها موجود است، برای دوره دوم (سال تحصیلی 96-97)
و بهره مندی از تسهیلات می بایست حتما دوباره در طرح ثبت نام کنند. برای این دسته
از دانشجویان نیازی به بارگذاری مدارک قبلی نیست و سابقه آن در پرونده موجود است.
تنها در صورتی که در طی سال جاری مدارک و افتخارات جدیدی دارند بایستی بارگذاری
نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. حتی دانشجویانی که مدارک جدیدی ندارند نیز باید
دوباره در طرح ثبت نام نمایند. تایید نهایی پرونده الزامی است و تنها در این صورت پرونده
در طرح ثبت خواهد شد
.


برای اطلاع از شرایط ثبت نام
طرح خوشه بندی شهاب روی فایل کلیک کنید

آخرین اخبار