ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر اعظمی عضو
هیات علمی گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
و دبیر کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و
مدیریت شهری برای برگزاری شایسته این
همایش تقدیر کرد.


لازم
به ذکر است هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی شهری مشهد 2017 با هدف  هم‌اندیشی اساتید، نخبگان و مدیران
حوزه‌های شهری و تبادل تجربیات، دستیابی به مولفه ها و معیارهای پایتخت فرهنگی و
بهره گیری از تجربه های ملی و بین المللی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی
شهری توسط شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد، و دانشگاه فردوسی مشهد با
حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، استاندار خراسان رضوی، رئیس و اعضای شورای اسلامی
شهر مشهد و با شرکت اساتید، صاحب نظران ایرانی و میهمانان و اندیشمندان
خارجی  در تالار اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 5 اردیبهشت ماه برگزار شد و تا روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1396 ادامه داشت که در این کنفرانس از  مجموع ۲۳۵ مقاله ارائه
شده به دبیرخانه  ۱۳۹ مقاله پذیرفته شده است
که در طول زمان برگزاری این کنفرانس بین المللی برای حاضران ارائه شد.


هشتمین
کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی شهری مشهد 2017 سه میزگرد تحصصی به شرح
زیر نیز برگزار شد


شاخص
ها و معیارهای پایتخت فرهنگی جهان اسلام


نقدی بر دگردیسی شهرهای اسلامی در عصرجهانی شدن


محیط
زیست شهری و چالش های آن


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار