ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از
دکتر محمدحسین جاویدی،
استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده
مهندسی و دبیر چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران برای
برگزاری شایسته این کنفرانس قدردانی کرد.


چهارمین
کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولیدات پراکنده در روز چهارشنبه 12 اسفند 94 ماه
در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


این
همایش به منظور ایجاد بستری مناسب جهت تبادل نظر علمی و فنی و آشنایی با آخرین
دستاوردها در زمینه منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید پراکنده و گسترش و بومی ‌سازی
دانش فنی استفاده از این منابع برگزار گردید.


چهارمین
کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولیدات پراکنده ایران برگزار شد – کلیک کنید


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار