ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر رجبعلی
کامیابی گل، استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی و دبیر پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای
آن
، برای برگزاری شایسته این همایش تقدیر کرد.


پنجمین
سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن، با حضور جمعی از استادان و دانشجویان
تحصیلات تکمیلی شاخۀ آنالیز ریاضی به ویژه گرایش آنالیز هارمونیک، از دانشگاههای
سراسر کشور، در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در
این همایش 90 مقاله به دبیرخانه سمینار ارسال شد و از تعداد مقاله های دریافت شده، 51 مقاله برای
ارائه شفاهی و 15 مقاله به صورت پوستر در سمینار ارائه گردید .لازم به ذکر است در این همایش دو روزه، پیرامون موضوعاتی
ازجمله آنالیز هارمونیک مجرد/گروه های کوانتومی/فضاهای عملگری/نظریۀ موجک ها و قاب
ها، درقالب حدود 50 سخنرانی تخصصی در 4 دسته به طور موازی و چند سخنرانی عمومی
توسط محققین کشورمان ارائه  شد.


همچنین برگزاری کارگاههای متلب در مباحث
وابسته به کاربردهای آنالیز هارمونیک از برنامه های جنبی این سمینار  بود و بر
اساس دستورالعمل سمینارهای آنالیز هارمونیک، تقدیر از دکتر عبدالحمید ریاضی، استاد دانشگاه
امیرکبیر و دکتر پورعبدالله استاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد . 


آخرین اخبار