ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر سینائی ،
دانشیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده
علوم اداری و اقتصادی و دبیر همایش دولت پژوهی، واکاوی های نظری، کاربردی و آسیب
شناختی برای برگزاری شایسته این همایش
تقدیر کرد.


همایش
دولت پژوهی؛ واکاوی­های نظری، کاربردی و آسیب شناختی در روز سه شنبه 10 اسفند ماه
1395 در تالار اجتماعات دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


در این
همایش 150 چکیده مقاله از طریق سایت و ایمیل دریافت شد که بعد از بررسی و داوری
تعدادی از آنها پذیرفته شد
و علاوه بر آن 50 مقاله نیز
به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که در مجموع 19 سخنرانی و مقاله در این همایش
ارائه گردید.


همچنین
در این همایش چهار نشست تخصصی ابعاد مختلف دولت به معنای حاکمیت واکاوی شد
که نشست های فوق به بررسی 'دولت و کیفیت سیاست
گذاری عمومی در ایران'، 'دولت و اقتصاد سیاسی و توسعه'، 'مباحث حقوقی و قانونی
دولت' و 'مباحث نظری در زمینه دولت' پرداخت
.


h_d_p


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار