ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر محسن کاهانی
استاد گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
و دبیر
دومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات برای شایسته این همایش تقدیر کرد.


دومین
کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات در خصوص امنیت شبکه‌های رایانه‌ای، امنیت شبکه‌های بی‌سیم
، امنیت سامانه‌های نهفته، امنیت سامانه‌های صنعتی، امنیت برنامه‌نویسی، امنیت
سرویس‌های شبکه، امنیت سیستم‌عامل، امنیت پایگاه داده، تشخیص و تحلیل بدافزارها، ،آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد در حوزه افتا، زمینه‌های
نو و بدیع در حوزه افتا در تاریخ 18 و 19 اسفند ماه 1395 برگزار شد.


600357


600358


600356


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار