ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر فرزاد
دهقانیان ، استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی و دبیر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی
صنایع و سیستمها، برای برگزاری شایسته این کنفرانس تقدیر کرد.


دومین
کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها

(ICISE 2016)
در روز های 24 و 25 شهریور 1395 توسط
گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


. هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه آخرین دستاوردهای علمی و
کاربردی، تبادل ایده ها و برقراری ارتباطات موثر علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف
مهندسی صنایع می باشد. این کنفرانس به صورت مجازی

(E-Conference)
برگزار گردید.


محورهای تخصصی
سمینار عبارت بود از
:
-
بهینه سازی
-
مدیریت و مهندسی کیفیت
-
مهندسی ساخت و تولید
-
برنامه ریزی تولید و مدیریت عملیات
-
مدیریت و کنترل پروژه
-
سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت دانش و
داده کاوی

-
سیستمهای ایمنی، نت و پایایی
-
اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی
-
مهندسی فاکتورهای انسانی
-
مدیریت زنجیره تامین
-
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره


محورهای کاربردی این
سمینار نیز عبارت بود از
:
-صنایع عمومی (نفت، فولاد، خودرو، کشاورزی و...)
- خدمات عمومی (حمل و نقل، آموزش، مالی و...)
- سیستمهای سلامت
- انرژی
- محیط زیست
- صنایع دفاعی
- مدیریت شهری
-گردشگری
- فناوریهای نو


site985


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار