ارسال شده در تاریخ :

شهرام
ناظری خواننده بلندآوازه میهنمان در مراسم
آیین اعطای نشان فرهنگی هنری فردوسی به فردوسی شناسان که در روز دو شنبه 25
اردیبهشت 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، نشان فردوسی دریافت نمود. در
این مراسم از آثار و فعالیت های فرهنگی منطبق با فرهنگ و ادب ایرانی وی تقدیر به
عمل آمد.


شهرام
ناظری در این مراسم ضمن تشکر از دانشگاه فردوسی مشهد و کلیه دست اندرکاران برگزاری
این مراسم باشکوه اظهار داشت: من از سی سال پیش به اشعار فردوسی روی آورده و آن را
در زمره کارهای خود قرار دادم. وی با پرداختن به اهمیت فردوسی و نقش وی در زنده
نگاه داشتن زبان فارسی برگزاری چنین مراسمی را لازم و خاطر نشان کرد باید بیشتر از
این به معرفی و ترویج فردوسی و اثر پرافتخار وی شاهنامه پرداخته گردد.
همچنین
وی با ابراز تاسف نسبت به مشکلات و کم توجهی هایی که نسبت به برگزاری برخی مراسم ملی
و آیینی اظهار داشت متاسفانه در برگزاری این گونه مراسم در کشور دوگانگی وجود و امیدواریم این مشکلات
به زودی حل گردیده و اتحاد و یکپارچگی در سرتاسر کشور حاکم نسبت به فرهنگ و هنر
حاکم گردد.


 


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار