ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد در حاشیه برگزاری همایش"ترجمه و شکوفایی میراث ادبی ایران و فرانسه" در شهر استراسبورگ،ازتلاش های ارزنده هانری دو فوشه کور مترجم فرانسوی دیوان حافظ و دارنده مدال نشان در جه یک حافظ ‌شناسی تقدیر نمود.

علاقه مندان و اندیشمندان ادبیات فارسی مستحضرند که پیوند فرهنگی این دو کشور پیشینه دیرینه و 400 ساله دارد. در میان محققان فرانسوی که در زمینه زبان و ادبیات فارسی پژوهش کرده اند نقش سه «هانری» از فرانسه بسیار درخشان بوده است: هانری ماسه با آثار ارزشمند خود در تاریخ ادبیات ایران و سعدی‌ شناسی، هانری کُربن با تأثیر انکار ناپذیر او درتصحیح و ترجمه آثار عرفانی ادبی زبان فارسی، و سرانجام هانری دو فوشه‌ کور که علاوه بر تالیف شش کتاب و 70 مقاله علمی پیرامون زبان و ادبیات فارسی، مترجم دیوان کامل حافظ شیرازی است. وی این کار سترگ را پس از 18 سال کوشش مستمر درسال 2006 به اتمام رساند.

درسالهای اخیر نیز پروفسور دو فوشه ‌کور به دلیل فعالیتهای خود موفق به دریافت لوح تقدیر جشنواره فارابی، شانزدهمین جایزه ادبی محمود افشار، نشان درجه یک حافظ شناسی، لوح تقدیر دانشگاه شیراز شده است.

با توجه به تأثیر گذاری این شخصیت برجسته که در سن 93 سالگی همچنان شیفته انجام پژوهش در حوزه ادب فارسی است و در همایش ترجمه و شکوفایی میراث ادبی ایران و فرانسه"نیز به ارائه مقاله پرداخت، دانشگاه فردوسی مشهد بر آن شد تا در حاشیه همایش مشترک با دانشگاه استراسبورگ فرانسه از 45 سال تلاش بالنده وی قدردانی کتد. در این مراسم دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه با اهدای هدایای دانشگاه فردوسی مشهد شامل نشان دانشگاه  و تندیس فردوسی از تلاش های ایشان قدردانی کرد.

ester_9711

آخرین اخبار