ارسال شده در تاریخ :

به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمدجعفر
یاحقی استاد دانشگاه و مدیر قطب علمی در یک
جلسه بزرگداشت که به‌منظور تجلیل از خدمات
شایان توجه ایران‌شناس برجسته هلندی یوهانس پیتر دوبروین با همکاری دانشگاه فردوسی
مشهد و شهر کتاب تهران در دانشگاه لیدن تشکیل‌شده بود، به نمایندگی از دانشگاه فردوسی مشهد لوح تقدیر دانشگاه را به ایشان اهدا
کرد.


در این
جلسه که در سلسله نشست‌های شهر کتاب در سال سنایی و به‌عنوان تجلیل از سنایی شناس برجسته
هلندی تشکیل‌شده بود دکتر محمدجعفر یاحقی عضو هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد طی سخنانی از سهم
استاد پیتر دوبروین در سنایی پژوهی تجلیل کرد و افزود که نخستین و مهم‌ترین اثر استاد
دوبروین یعنی کتاب حکیم اقلیم عشق ابتدا به توصیه استاد دانشگاه فردوسی مشهد و به ترجمه
دو تن از فارغ‌التحصیلان و استادان این دانشگاه، دکتر مهیار علوی مقدم و دکتر محمدجواد مهدوی به فارسی
ترجمه‌شده و پس از آن‌هم با هماهنگی و مشورت استاد دوبروین دو تن از استادان دانشگاه
فردوسی مشهد، دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر سید
مهدی زرقانی با استفاده از نسخه‌هایی که استاد دوبروین فراهم آورده بود حدیقه سنایی را تصحیح انتقادی و شرح کردند که بزودی
به بازار خواهد آمد.


لازم
به ذکر است پروفسور دوبروین پس از اهدای لوح دانشگاه فردوسی مشهد و شهر کتاب به زبان
انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد و شهر کتاب تشکر کرد.800944


800945


.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار