ارسال شده در تاریخ :

از دانشگاه
فردوسی مشهد بدلیل عملکرد خوب در امر پژوهش
و قرار گرفتن در بین دانشگاه های جامع برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر شد.


همزمان
با برگزاری پانزدهمین جلسه شبکه دانشگاه های
استان خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد استاندار خراسان رضوی از دانشگاه فردوسی مشهد برای بدلیل عملکرد خوب در امر پژوهش و قرار گرفتن در بین دانشگاه های جامع برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر کرد.


.


در لوح
تقدیر استاندار خراسان رضوی آمده است:


جناب
آقای دکتر محمد کافی


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد


پژوهش
زیربنای همه پیشرفتهای کشور در توسعه علمی، فناوری و نوآوری است .نظر به اینکه در ارزیابی
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در زمره دانشگاه های جامع برتر
کشور قرار گرفت است، ضمن عرض تبریک ، لازم می دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب
عالی و کلیه همکاران محترم در آن دانشگاه اعلام و توفیق روزافزون شما را در ارتقای
جایگاه علمی و فناورانه از خداوند متعال مسئلت می نمایم.


علی
رضا رشیدیان


استاندار
خراسان رضوی


loh.110


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار