ارسال شده در تاریخ :

روز
دوشنبه 13 دی ماه 1395 دانشگاه فردوسی مشهد میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار
خراسان رضوی و مدیران عالی رتبه استان به مناسبت افتتاح رویداد بزرگ مشهد 2017
پایتخت فرهنگی جهان اسلام در دانشگاه
فردوسی مشهد بود.


مهندس
رشیدیان استاندار خراسان رضوی در مراسم آغاز به کار مشهد 2017 ، کلیه اقدامات دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد را در جهت برگزاری این رویداد مورد تقدیر قرار داد.


وی
به ظرفیتهای دانشگاهی استان اشاره نموده و افزود پنج هزار عضو هیئت علمی ظرفیت
بالائی برای حل معضلات جامعه می باشد. وی جایگاه علمای اسلام و دانشمندان دانشگاه
ها را جایگاهی بی بدیل دانست.


استاندار
خراسان رضوی در این نشست بهره گیری از فرهنگ و منش رضوی را زمینه ای برای گفتمان
با کشورهای اسلامی بیان کرده و بزرگترین عامل بهره گیری از ظرفیت گفتمان فرهنگی را
دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان ذکر کرد.


مهندس
رشیدیان افزود مشهد کانون گفتگوی علمی و دینی بوده و میتوان از این رویداد برای تبدیل اختلافات به
فرصت های گفتمان فرهنگی استفاده نمود.


وی
در پایان از دولت و رئیس جمهور نسبت به تصویب ده بند با موضوع مشهد 2017 تشکر کرد.


آخرین اخبار