ارسال شده در تاریخ :

روز
چهارشنبه 24 آبان ماه 96
هم‌زمان
با روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار،
حدود 90 نفر از دانش آموزان دبستان غیرانتفاعی مفتاح درحالی‌که شاخه گلی در دست داشتند در مرکز اطلاع‌رسانی
و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد حاضر شدند و از کتابداران این مرکز تقدیر کردند.


مسئولین
این دبستان ضمن برنامه‌ریزی برای بازدید این مناسبت را به کتابداران این مرکز تبرک
گفتند و دانش آموزان با اهداء شاخه گل به تک‌تک کتابدارانی که به استقبال آن‌ها در
مقابل درب ورودی این مرکز حضور داشتند روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار را به آنان
تبریک گفتند.


خانم فاطمه هراتیان مسئول آموزش و ارتباطات مرکز
اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد نیز ضمن خیرمقدم به بازدیدکنندگان
از اقدام ارزشمند مسئولین این دبستان و دانش آموزان سپاسگزاری کرد.


لازم
به ذکر است هرساله صدها دانش‌آموز و دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از مرکز اطلاع‌رسانی
و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید می‌کنند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار