ارسال شده در تاریخ :

در پی
مشارکت فعال هیإت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی
در کلیه مراحل تدوین آئین‌نامه هیأت استانی نظارت، ارزیابی
و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی
و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم در نامه ای از زحمات دکتر حسین جعفری
ثانی دبیر هیأت، دکتر بهروز مهرام عضو هیأت، سید محمد جعفر جعفریان راد معاون دبیر
هیأت و خانم لیلا رضائی مقدم کارشناس دبیرخانه هیإت مذکور تقدیر و تشکر نمود.


taghdeer.96.6


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار