ارسال شده در تاریخ :

گردهمایی
تقدیر از کارشناسان همکار روابط عمومی در بازدید های دانش آموزی از دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و
روابط عمومی دانشگاه ، دکتر مقیمی رئیس دانشکده علوم دانشگاه و تعدادی از
کارشناسان دانشگاه که در خصوص بازدید دانش آموزان با روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد همکاری می
نمایند در روز سه شنبه 17 مرداد ماه 96
برگزار شد.


دکتر
ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه ضمن تقدیر از حضور کارشناسان و تبریک روز
خبرنگار اظهار داشت : یکی از اهداف کلان
دانشگاه فردوسی مشهد جذب دانش آموزان نخبه و برتر است، به همین منظور بازدید دانش آموزان مدارس از دانشگاه فردوسی مشهد در برنامه کاری روابط
عمومی دانشگاه قرار دارد که این کار با همکاری کارشناسان واحدهای دانشگاه به نحو مطلوب انجام می شود و افزود: این گردهمایی به منظور تقدیر از همکاران با روابط عمومی دانشگاه
در بازدید دانش آموزان از مدارس همچنین انتقال تجربیات همکاران می باشد.


دکتر
مقیمی رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این گردهمایی با توجه به
جذابیت دانشگاه برای دانش آموزان اظهار نمود: در معرفی دانشگاه و رشته های دانشگاه
فردوسی مشهد طوری عمل شود تا دانش آموزان برای ادامه تحصیل جذب دانشگاه فردوسی مشهد شوند.


در این
گردهمایی کارشناسان حاضر ضمن اعلام آمدگی برای همکاری بیشتر با روابط عمومی
دانشگاه به بیان مسائل مختلف از جمله
استفاده از تکنولوزی های نو ، تنوع در بازدیدها برای بالابردن بهره و استفاده بیشتر
دانش آموزان در هنگام بازدید از دانشگاه فردوسی مشهد را بیان نمودند .


در
پایان این گردهمایی تعدادی از کارشناسان حاضر به نمایندگی از سایر همکاران دانشگاهکه در بازدید های دانش آموزی از دانشگاه
فردوسی مشهد با روابط عمومی همکاری دارند،  تقدیر شد .


لازم
به ذکر است از ابتدای سال تحصیلی 96 -
1395 تعداد 138 مورد بازدید مدارس آموزش و پرورش و موسسات آموزش عالی از دانشگاه فردوسی
مشهد صورت گرفته که حداقل افراد شرکت کننده در هر یک از این بازدیدها 35 نفر بوده اند. تماسهایی که از سوی مسئولان دبیرستانهای بازدید کننده با دفتر ریاست و روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد برقرار گردیده، همگی حاکی از رضایتمندی آنان از دانشگاه
و ایجاد انگیزه و روحیه بیشتر در دانش آموزان برای حضور و ادامه تحصیل آنان در دانشگاه فردوسی
مشهد می باشد.


800408


800409


800410


800411


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار