ارسال شده در تاریخ :

مراسم
تقدیر از همکاران بازنشسته دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
مشهد آقایان ابراهیم نوری اسکندری، محمود تکلّوی ابدال آبادی و سیّد احمد حسینی با
حضور دکتر عبدالرضا جوان جعفری رئیس، دکتر محمدرضا عباس زاده معاون آموزشی و فرهنگی
و تعدادی از همکاران این دانشکده در روز چهارشنبه
اول شهریور ماه 96 در تالار دکتر رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.


در ابتدای
این جلسه دکتر جوان جعفری رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد ضمن خیر مقدم به حاضران و تشکر از برگزار کنندگان این مراسم اظهار داشت: دوستی، همکاری، تعامل و یکدلی همکاران این دانشکده
در بین دانشگاهیان معروف است و از همکارانی که بازنشسته شده اند نیز درخواست نمود خود
را برای همیشه عضو خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی بدانند و افزود: ما هم سعی می کنیم از همکاری این عزیزان استفاده
کنیم.


دکتر
محمدرضا عباس زاده معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده، نظم و انضباط، صداقت، پاکدستی و
خلوص نیّت را از ویژگیهای این همکاران برشمردند و از خداوند متعال ، سلامتی، بهروزی
و موفقیت را برای ایشان و خانواده محترمشان خواستار شدند.


در پایان
مراسم تعدادی ازهمکاران به یاد ایاّم خوب گذشته خاطره هایی را در ارتباط با این عزیزان
یادآوری کردند.


این مراسم با اهدای لوح به همکاران بازنشسته یایان پذیرفت.


800508


800509


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار