ارسال شده در تاریخ :

از نفرات
برتر آزمون جامع با حضور مدرسان مرکز و نفرات برتر آزمون جامع در روز دوشنبه، 20 دی
ماه جاری در مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر شد.


دکتر
قبول، رئیس مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تبریک به نفرات برتر آزمون جامع ،
خاطر نشان کرد که اکثریت شرکت کنندگان آزمون یک دوره شش ماهه را گذرانده اند و توانستند
نمرات قابل قبولی را در این آزمون کسب کنند.


در ادمه
این جلسه نفر اول آزمون خانم عفرا عارفی از
کشور سوریه، نفر دوم خانم زینب سرحان از کشور بحرین، نفر سوم، آقای ابراهیم از کشور
سوریه و خانم هاجر از کشور سوریه از زحمات استادان و کارمندان مرکز تشکر و قدردانی
کردند و در پایان، از فارسی آموختگان رتبه های اول تا پنجم با لوح تقدیر و اهدای جایزه از سوی مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد قدردانی شد.


40062


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار