ارسال شده در تاریخ :

در
مراسمی که روز دوشنبه 30 مرداد ماه سال جاری با حضور دکتر احسان قبول، رئیس مرکز
فردوسی دانشگاه و جمعی از مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از نفرات برتر آزمون جامع زبان فارسی تقدیر به عمل
آمد.


این
آزمون با حضور 90 تن در تاریخ 25 مرداد ماه سال جاری در مرکز بین المللی آموزش
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، که فارسی آموزانی
از کشورهای استرالیا، اندونزی، چین، لبنان، عراق، سوریه، بحرین، کره جنوبی و
پاکستان در آن شرکت داشتند و تعداد 82  نفر در این آزمون قبول شدند.


در
این  آزمون خانم مریم زین فقیه از کشور لبنان با کسب نمره 95.94 نفر اول،
خانم ازهار علی عبدالله از کشور بحرین با کسب نمره 93.4 نفر دوم و آقای مصطفی عادل
ابراهیم از کشور عراق با کسب نمره 92.69 نفر سوم شدند که طی مراسمی از ایشان تقدیر
به عمل آمد و هدایایی توسط رئیس مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد به ایشان اهداء
شد.


800499


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار