ارسال شده در تاریخ :

جلسه
تقدیر از فعالان ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد باحضور مسولین نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه در روز سه شنبه هفتم دی ماه برگزارشد.


ستاد
ازدواج دانشجویی دانشگاه فردوسی در نیم سال اول سال تحصیلی 95 96 اقدام به برگزاری
32 عنوان کارکاه و 4 همایش ویژه دانشجویان مجرد و متاهل و خانواده های ایشان نموده
است حضور اساتید و برگزاری کارگاه ها در دانشکده ها و خوابگاه ها با موضوعات قبل و
دوران عقد و دوران پس از ازدواج از جمله کارگاه های برگزار شده این ستاد بوده است


حجت
الاسلام و المسلمین صالحی رییس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تقدیر از فعالین
ستاد دانشجویی و تشکر از برگزاری این سنت حسنه ابزار خرسندی نهاد را از این نوع برنامه ریزی منجسم ابراز نمود.


لازم
به ذکر است علی شریف جمعه دبیر ستاد ازدواج دانشجویی ندانشگاه فردوسی مشهد در ابتدای
جلسه گزارش فعالیت های این ستاد را ارایه نمود.


در انتهای
مراسم از فعالین ستاد تقدیر به عمل آمد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار