ارسال شده در تاریخ :

بنیاد
دانشگاهی فردوسی در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود و به‌منظور همکاری با
دانشگاه فردوسی مشهد و ارتقای کمی و کیفی آن و همچنین پاسداشت کیان دانش و ارج ‌نهادن
به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و تشویق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به تلاش علمی بیشتر و
ایجاد رقابت سالم، همه‌ساله نسبت به انتخاب عضو هیئت‌علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد
بر اساس آیین‌‌نامه آن، اقدام می‌نماید.


این
انتخاب به‌صورت ادواری هر 4 سال یک‌بار به یک نفر از اعضای هیئت‌علمی یکی از شاخه‌های
چهارگانه علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی- منابع طبیعی و دامپزشکی و همچنین شاخه مهندسی،
معماری و شهرسازی صورت می‌گیرد و روند این انتخاب به این صورت است که اسامی اساتید
برتر از معاونت‌های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه استعلام و سپس مستندات و فعالیت‌های
اساتید مربوطه در کمیته علمی-پژوهشی بنیاد، بررسی و استاد برجسته انتخاب می‌شود. ازجمله
فعالیت‌های مؤثر در گزینش، فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی، کارآفرینی، تربیت دانش‌آموختگان
برجسته‌ای که در کشور منشأ اثرات مثبت شده‌اند، اشتهار ملی، اعتبار بین‌المللی، خدمت‌رسانی
به جامعه و ... هست.


پس از
برگزاری جلسات کمیته علمی پژوهشی بنیاد در طی دو ماه گذشته، در آخرین جلسه کمیته در
تاریخ 4 آبان ماه 1396 دکتر قوشه عابدهدتنی از گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد، به‌عنوان عضو هیئت‌علمی برجسته سال جاری انتخاب شد که در مراسم
جشن دانش‌آموختگان که هرسال در آذرماه توسط بنیاد برگزار می‌شود، از ایشان تقدیر به
عمل خواهد آمد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار