ارسال شده در تاریخ :

مراسم
تقدیر از دانشجویان برگزیده علمی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور
دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و حجت‌الاسلام صالحی رئیس نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه در سالن شورای نهاد نمایندگی دانشگاه در روز یکشنبه 19 آذرماه
1396 تاریخ 19 آذرماه برگزار شد.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، حجت‌الاسلام صالحی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه در سخنان خود اظهار داشت: مجموعه‌های دانشجویی باید به دنبال اتحاد
در نقاط مشترک خود باشند و نهاد آمادگی برگزاری نشست‌های نخبگانی برای سلایق مختلف
را دارد دانشجویان در حوزه‌های سیاسی، علمی، فرهنگی و ورزشی نباید دچار روزمرگی شوند
و روح  تازگی و نشاط و خلاقیت حفظ گردد و در خدمت انقلاب و اسلام باشند.


سپس
نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌ها و کانون‌های دانشگاه در خصوص فعالیت تشکل‌ها در
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد مطالبی ارائه نمودند.


در ادامه مراسم  از نخبگان علمی فرهنگی و ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد توسط
دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر گردید.


لازم
به ذکر است در این مراسم از نمایندگان بسیج دانشجویی و تشکل‌ها (جامعه اسلامی، انجمن
اسلامی و نواندیش)، کانون‌های فرهنگی هنری، انجمن‌های علمی دانشجویی، خانه نشریات،
حوزه علوم اسلامی و دانشجویان شاهد و ایثارگر، نخبگان علمی و ورزشی و قرآنی و هیئت
دانشجویی تقدیر شد.


خبرنگار
سرو آزاد


801084


801083


801085


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار