ارسال شده در تاریخ :

تفاهم نامه
همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و
موسسه مطالعات آسیای مرکزی و
افغانستان در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 96 با حضور دکتر عبدالرضا جوان‌جعفری رئیس
دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، دکتر محسن خلیلی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه، تعدادی از مدیران دانشکده و محمد صدیقی‌فر
مدیر و تعدادی از اعضای موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان امضا شد
.


دکتر جوان‌جعفری رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد این تفاهم نامه
را شروعی برای یک فرآینده جدید در فعالیت های دانشکده عنوان نمود و اظهار داشت : گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه
فردوسی مشهد یکی از بهترین گروه‌های آموزشی موجود در کشور میباشد.


دکتر خلیلی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست اظهار داشت : گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مشهد در سال 1378 تاسیس شده است و امضای این
قرارداد راهی برای زمینه‌های همکاری مشترک این گروه  عنوان کرد
.


سپس محمد صدیقی‌فر مدیر موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان بر اهمیت
تغییرات ژئوپلیتیکی شرق ایران اشاره کرد و اثرات این حوزه بر جمهوری اسلامی را مهم
خواند و افزود مجاورت استان خراسان با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان این ضرورت
را برای بررسی این حوزه توسط موسسات مطالعاتی مستقر در استان و مراکز علمی استان مانند
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از قطب‌های علمی کشور می‌طلبد
.


برگزاری سمینار، همایش، سخنرانی و میزگردهای علمی و تخصصی در
موضوعات مورد علاقه طرفین، همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، نشر مشترک کتاب، برگزاری کارگاههای فصلی آموزشی،
مبادله محصولات علمی-تحقیقاتی، طراحی و انتشار نشریات تخصصی، ایجاد دوره‌های آموزشی،
حمایت از پایان نامه‌های دکتری و ایجاد فرصت تحصیلی در کشورهای هدف، بخش‌هایی از تفاهم نامه
امضا می‌باشد
.


800054


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار