ارسال شده در تاریخ :

ADABI


بدین وسیله به آگاهی کلیه همکاران دانشگاهی و محققان
ارجمند می رسانیم  همایش مشترک دانشگاه
استراسبورگ و فردوسی مشهد با عنوان "ترجمه و شکوفایی میراث ادبی ایران و فرانسه" که قرار بود در تابستان 1396 برگزار شود، 
به نوروز 1397 (8 و 9 فروردین 97) منتقل شد.


لذا مهلت ارائه چکیده نیز تا پایان ماه سپتامبر
2017 تمدید می گردد. یادآوری می نماییم که محل برگزاری همایش دانشگاه استراسبورگ فرانسه
می باشد و شرکت کنندگان باید آمادگی سفر و حضور در همایش را داشته باشند.


لطفا چکیده مقالات خود را در 300 تا 500 واژه به
رایانامه های زیر ارسال دارید :


nasiri@unistra.fr


farsian@um.ac.ir


آدرس سایت همایش :

https://littra-coll.um.ac.ir

آخرین اخبار