ارسال شده در تاریخ :

دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیأت نظارت،
ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در گفتگوی خبری با
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد عملکرد چهارساله این هیأت را تشریح کرد.


وی در این گفتگو اظهار داشت : استان خراسان رضوی دارای حدود
214 موسسه آموزش عالی فعال شامل: 10 دانشگاه دولتی، 2 دانشکده علوم قرآنی، 31 واحد
دانشگاه پیام نور، 6 مرکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه فرهنگیان، 67 مرکز آموزش
علمی کاربردی، 31 دانشگاه و موسسه آموزش
عالی غیردولتی، 16 واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی و18 موسسه اموزش عالی آزاد و
11 دانشکده وآموزشکده فنی و حرفه ای و 21 گروه یا مرکز پژوهشی است.


وی در خصوص تعداد بازدید های انجام شده از موسسه های آموزش
عالی استان افزود از نیمه دوم سال 1392
تاکنون 812 مورد بازدید که 94 مورد در سال
1392، 215 مورد درسال 1393، 241 مورد درسال
1394 و در سال 1395 از 216 دانشگاه و موسسه
آموزش عالی و در نیمه اول سال 1396 از46 دانشگاه و موسسه آموزش عالی در سطح استان به عمل آمده است


رییس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و
فناوری استان در پاسخ به سوالی درخصوص اهم فعالیت‌های هیأت و همچنین برگزاری جلسات
هیأت استانی افزود:


این هیأت از سال 1392
تاکنون حدود 174 جلسه برگزار کرده است که از این تعداد 63 جلسه مربوط به هیأت
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان ، 20 مورد مربوط به
کارگروه تخصصی دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه
فرهنگیان، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و دانشکده‌های علوم قرآنی است، 30 جلسه مربوط
به کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی، 39 مورد جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه
های آزاد اسلامی ودانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی، 16 مورد جلسه کارگروه
تخصصی دانشگاه پیام نور، 4 مورد جلسه کارگروه تخصصی مراکز و موسسات پژوهش و فناوری
و 2 مورد جلسه کارگروه موسسات آموزش عالی
آزاد که از سال 1395 از کارگروه دانشگاه جامع علمی کاربردی تفکیک شده است. سایر
فعالیت‌های چهار ساله هیأت عبارتنداز:


برگزاری دو مورد جلسه هم اندیشی دبیران هیأت‌های منتخب استانی در دانشگاه فردوسی
مشهد، به تاریخ های 23 و24 اردیبهشت ماه 1395 و همچنین 24و25 اردیبهشت ماه 1396‏؛


شرکت درنشست­ها وهمایش­های های کشوری هیأت­های استانی برگزار شده در دانشگاه شهید
بهشتی،
استان های فارس، یزد، همدان و تهران؛


برگزاری شش کارگاه
آموزشی و توانمند سازی برای اعضای هیأ ت علمی و کارشناسان فعال در گروه های اعزامی
برای بازدیدها؛


مسؤولیت کارگروه دانشگاه جامع علمی کاربردی در ششمین نشست
هیأت‌های استانی کشور در دانشگاه یزد و تدوین
گزارش جامع وضعیت دانشگاه جامع
علمی-کاربردی؛


شرکت در جلسات کمیسیون دانشجویی شتا در استانداری با حضور
دبیر این هیأت


برنامه ریزی و اعزام گروهی 14 نفره جهت بازدید از دانشگاه
اصفهان وتحلیل تمام زیر مجموعه های آن و تهیه و ارسال گزارش تحلیلی مربوط؛


برنامه ریزی برای بازدید از تمامی زیر مجموعه های دانشگاه فردوسی مشهد توسط
یک گروه 21 نفره از دانشگاه اصفهان به مدت یک هفته وتبادل تجربه بین دو هیأت استانی؛


اطلاع رسانی از طریق جراید به دستگاه های اجرایی و شهروندان در باره فعالیت های غیر مجاز بعضی
موسسات در سطح استان؛


پایش روزانه تمامی جراید منتشره در سطح استان در خصوص فعالیت های حوزه آموزش عالی


مشارکت فعال با وزارت متبوع در راستای ایجاد سامانه جامع
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری و ایجاد سامانه های فرعی؛


بازنگری در کاربرگ های بازدید و آیین نامه ها و ارائه آن به
وزارت متبوع.


ایشان در پایان وضعیت فعلی آموزش عالی
استان را در مقایسه با چهار سال قبل به
لحاظ ارتقای کیفیت آموزش عالی مناسب و آینده آن را نیز امیدوارکننده توصیف
کرد..


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار