ارسال شده در تاریخ :

دکتر رسول رمضانیان، عضو
هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد در مصاحبه ای با هفته نامه تجارت فردا،
رفتار مردم در مواجهه با تغییر نرخ سود بانکی را با توجه به نظریه تراژدی منابع
مشترک تبیین کرد.


در این مصاحبه که در شماره
237 هفته نامه تجارت فردا  به چاپ رسیده است
، دکتر رمضانیان از منظر
انتظارات عقلانی و همچنین از دیدگاه سیاستگذاری، بیشینه یابی مردم برای انعقاد
قراردادهای جدید با بانک ها را در فرصتی که تا اجرای بخشنامه الزامات سود بانکی
باقی مانده بود، تحلیل کرده است.


عضو هیأت علمی دانشکده علوم
ریاضی درباره انتقادهایی که در این خصوص از سوی برخی رسانه ها مطرح شده بود، رفتاری
که بانک‌ها انجام دادند را از منظر نظریه بازی ها کاملاً عقلانی و مهلتی که بانک
مرکزی به بانک‌ها داده را عامل بروز تراژدی منابع مشترک دانست
ه است. وی رفتار مردم در بیشینه
کردن درآمد خود را نیز طبیعی خوانده ولی اینکه چرا مردم برای بیشینه کردن سود خود
به سمت بانک می‌روند را پرسش قابل توجه عنوان کرده است.


متن کامل مصاحبه از لینک
زیر قابل دسترس می باشد:


http://www.tejaratefarda.com/بخش-ایران-اقتصاد-41/23634-در-صف-ایستادن-مردم-شایسته-تقبیح-نیست


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار