ارسال شده در تاریخ :

به ‌گزارش
روابط‌ عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نتیجة تحقیقات چندساله گیاه‌شناسان در این پژوهشکده،
در طلیعه سال1396 به‌بار نشست و طیّ آن، یک گونه جدید گیاهی کشف و نیز وجود یک گیاه
دیگر برای فلور ایران گزارش شد.


کتان
خراسانی (
Linum khorassanicum) گونة جدید گیاهی است که برای نخستین‌بار از
منطقة حفاظت‌شدة قورخود و کوه‌های آلاداغ در استان خراسان شمالی جمع‌آوری گردید و پس
از بررسی‌های دقیق و طولانی، به دنیای علم گیاه‌شناسی معرفی شد.


همچنین کتان ترکمنی
(
Linum turcomanicum) که تاکنون از ایران گزارش نشده بود، مورد شناسایی
قرار گرفت و به فهرست گیاهان ایران افزوده شد. بررسی‌های نوین گیاه‌شناسی در این تحقیق،
با روش‌های ریخت‌شناسی و بررسی توالی‌های
DNA، صحت این دستاوردها را به اثبات رساند و حاصل آن، به چاپ مقاله‌ای
تخصصی در یکی از مجلات معتبر بین‌اللملی انجامید
که علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت آن، به نشانی‌های زیر مراجعه نمایند:http://biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa
299.2.1


http://pad.um.ac.ir/file/view/13164963


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار