ارسال شده در تاریخ :

با نصب
تابلوی جدید پردیس دانشگاه، فصل جدید همکاری‌های
دانشگاه‌های فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد
آغاز شد.


پنجشنبه
19 مردادماه 1396 شهروندان مشهدی که از فلکه پارک عبور کردند، تابلوی جدید پردیس دانشگاه
را مشاهده نمودند که منقش به نام و نشان دو دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد بود.
این تابلو نشانه‌ای است کوچک از اتفاقاتی بزرگ.


1328
- تأسیس دانشگاه


سال
1328 بود که با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری به دانشکده پزشکی، نخستین گام در تأسیس
سومین دانشگاه ایران برداشته شد. در دهه‌های بعد دانشکده‌های دیگری از جمله ادبیات،
الهیات، علوم، دندانپزشکی، داروسازی، علوم تربیتی، کشاورزی، مهندسی، بینایی‌سنجی نیز
به این مجموعه افزوده شد. طی این سال‌ها تمام دانشکده‌ها اعم از پزشکی و غیرپزشکی ذیل
یک نام به کار خود ادامه می‌دادند و حتی در سال 1353 که این مجموعه به دانشگاه فردوسی
تغییرنام یافت، همین شرایط حکمفرما بود.


1364
- تفکیک دو دانشگاه و آغاز مناقشه


در سال
1364 و در پی تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رشته‌های پزشکی
از وزارت فرهنگ و آموزش عالی جدا شد و به وزارتخانه جدید منتقل گردید. پیامد این رویداد
در مشهد نیز تفکیک دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی از یکدیگر بود که می‌بایست با تفکیک
زمین‌ها، ساختمان‌ها، کارکنان، اساتید و دانشجویان همراه می‌شد؛ اتفاقی که در آن سال
با مدیریت و نظارت دکتر حبیبی، وزیر وقت دادگستری، روی کاغذ انجام شد، اما اجرایی شدن
آن تا 32 سال بعد میسر نگردید.


1395
- عزم جدی برای پایان مناقشه


از سال
1364 به بعد همواره مسائل و تعارضات مربوط به تفکیک دو دانشگاه ادامه داشت و در بازه‌های
زمانی مختلف، رؤسای هر دو دانشگاه، به نوبه خود سعی در حل و فصل این مناقشه داشتند،
اما این مهم هیچ‌گاه به طور کامل میسر نشد و علی‌رغم پیشرفت‌های جزئی، اختلافات همچنان
پابرجا ماند.


این
مسائل تا سال 1395 نیز ادامه یافت تا آن‌که آقایان دکتر کافی و دکتر مهرابی، رؤسای
دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد عزم خود را برای پایان بخشیدن به مناقشه‌ای که
بیش از سه دهه ادامه یافته بود، جزم کردند. هر دو رئیس دانشگاه و نیز وزرای علوم و
بهداشت، دکتر محمد خواجه‌حسینی را مأمور حل و فصل مناقشه نمودند و از آن زمان رایزنی‌های
فشرده آغاز شد. پیگیری و بررسی اسناد، مکاتبات، قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که از
بدو تأسیس دانشگاه تا به امروز منعقد شده بود، به یافتن ریشه‌ها و روشن شدن صورت مسأله
کمک کرد و پس از ماه‌ها تلاش نخستین نمود حل مناقشه بروز پیدا کرد.


19 مردادماه
1396 با نصب تابلوی مشترک پردیس دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد، پایان مناقشه‌ای
32 ساله آغاز شد که قرار است اهدافی بسیار مهم‌تر و اساسی‌تر از تغییر تابلوها و تعیین
مرزهای دو دانشگاه را دنبال نماید. این تابلو تنها نشانه‌ای کوچک از اتفاقاتی است که
در آینده نزدیک و با تشکیل شورای مشترک مدیریت پردیس رقم خواهد خورد، تا تعمیق و گسترش
همکاری‌ها، استفاده از زیرساخت‌های مشترک، پیشگیری از انجام هزینه‌های موازی و اتلاف
منابع ملی و محلی را میسر سازد.


800413


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار